PROFIL / ELEKTROSLUŽBY / PORADENSTVÍ / SOLÁRNÍ PANELY / OBJEDNÁVKA / KONTAKT    
   

Nabízíme kvalitní dodávky a služby v oblasti elektro od návrhů až po kompletní realizaci.

   
   

NON-STOP SERVIS

Elektropřípojky, elektroměry a kiosky pro domy, byty i komerční objekty:

- vypracování žádosti o odběrné místo (pro ČEZ)
- návrh a rozpočet pro zřízení elektropřípojky
- realizace včetně výkopových prací a staveb elekroměrových kiosků
- komunikace s ČEZ pro získání souhlasného vyjádření k připojení k síti NN

Řešení elektroinstalace pro bydlení:

- návrh rozpočtu elektroinstalace
- kompletní zajištění dodávky materiálu, elektroinstalačních prací dle projektové dokumentace
- zhodnocení projektové dokumentace z hlediska účelnosti a předložení návrhů při její změně
- poradenství a orientace v trendech bydlení v oblasti elektro (spotřebiče, svítidla, design)
- návrhy řešení úspory energie
- předání všech podkladů pro úspěšnou kolaudaci (elektro)

Venkovní řešení elektroinstalace pro zahrady:

- poradenství a realizaci zahradního osvětlení, světelná výzdoba
- volba intenzity a úspornosti osvětlení, samospínací zařízení, PIR čidla
- LED osvětlení

Servis, údržba a opravy

- opravy stávajících elektroinstalací
- kontroly a údržby

 

 

 

 

 

 

 

 

HYFACO s. r. o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 12012

 

Elektrikář NONSTOP

hyfaco@seznam.cz